14 Νοε 2016

Χ. Κασίμης :«Κρείττον του λαλείν το εργάζεσθαι» για το Φράγμα του Ασωπού…


Απάντηση έδωσε σε πρόσφατο δημοσίευμα μας και σε άρθρο της Χριστίνας Τσιορωτά στην στήλη "Ευνταύθαο γγ Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης των Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Χαράλαμπος Κασίμης. 

Εμείς διατυπώσαμε το ερώτημα "γιατί αυτή η σιωπή για το μεγάλο αναπτυξιακό έργο ; " και ο γενικός μας απάντησε! Τον ευχαριστούμε! (Διαβάστε το δημοσίευμα) http://soukarat.blogspot.gr/2016/11/blog-post_82.html


Κυρία Σουκαρά,

Με αφορμή το δημοσίευμά σας της 8ης Νοεμβρίου σχετικά με το Φράγμα του Ασωπού θα ήθελα να ενημερώσω τους αναγνώστες σας για τα ακόλουθα:


Το έργο αυτό ήταν έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και είναι αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης των Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γραμματείας της οποίας προΐσταμαι.


Από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου μέχρι σήμερα, έχω συγκαλέσει  τέσσερις ευρείες συσκέψεις στις οποίες κλήθηκαν όλοι οι συναρμόδιοι παράγοντες Υπουργείου, Περιφέρειας και αναδόχου Κοινοπραξίας για να διερευνηθούν και αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που καθυστερούν την ολοκλήρωση του έργου.  

Δεδομένης της μεγάλης σημασίας του έργου, ως αναπτυξιακό έργο του Ν. Κορινθίας, το οποίο θα δημιουργήσει νέα δυναμική στην ανάπτυξη της γεωργίας στην ευρύτερη περιοχή και λαμβανομένης υπόψη της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι περισσότερες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει μεγάλη ανοχή στις καθυστερήσεις, χορηγώντας παράταση χρόνου για την υλοποίηση του έργου με το δεδομένο πως υπήρχαν ενδείξεις πως καταβάλλονταν εκ μέρους της αναδόχου κοινοπραξίας κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των οικονομικών της προβλημάτων. 
Ενώ, σε σύσκεψη που πραγματοποιήσαμε, υπήρξε εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου κοινοπραξίας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.-ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», κ. Μαρούλη η διαβεβαίωση πως θα γίνουν οι εργασίες του έργου διαπιστώθηκε εκ μέρους των υπηρεσιών πως η ανάδοχος κοινοπραξία, δεν ανταποκρίθηκε στις δεσμεύσεις της, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν η αποπληρωμή των εργαζομένων του έργου και η επαναδραστηριοποίηση του εργοταξίου στις αρχές του Οκτωβρίου του 2015.  
Η αρμόδια υπηρεσία  της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία προχώρησε στις 4/12/2015 στην έκδοση Απόφασης  έκπτωσης της αναδόχου κοινοπραξίας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.-ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.». Ακολούθησε η ένσταση της αναδόχου η οποία έγινε αποδεκτή λαμβάνοντας υπόψη την επαναδραστηριοποίηση τελικά του εργοταξίου και την συμφωνία αποπληρωμής των εργαζομένων από την κοινοπραξία.
Στη συνέχεια καταβλήθηκε μια μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους μας ώστε να εκδοθεί η με α.π. 4603/1-07-2016 Απόφαση συνέχισης της πράξης «Κατασκευή φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας» του Μέτρου 125A1του ΠΑΑ 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 111256 και κωδικό ΣΑΕ 2008ΣΕ08180005, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου και στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 από κοινοτικούς πόρους μετά την έγκριση από την ΕΕ του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης τον Δεκέμβριο του 2015.. 
Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας τον περασμένο Ιούλιο κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας γιατί, όπως αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης, η χρηματοδότηση ολοκλήρωσης του έργου από εθνικούς πόρους θα ήταν στις παρούσες οικονομικές συνθήκες αδύνατη. 
Μετά την εξασφάλιση της συγχρηματοδότησης και ενώ αναμέναμε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διαπίστωσε πως έχουν σταματήσει να εκτελούνται εργασίες στην περιοχή του έργου και πως έχουν προκύψει πάλι θέματα πληρωμής των εργαζομένων. 
Αναγνωρίζοντας την σοβαρότητα του ζητήματος, με δική μου πρωτοβουλία, κάλεσα και συνάντησα,  κατά το τελευταίο δίμηνο, τους νομίμους εκπροσώπους της αναδόχου Κοινοπραξίας, «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.-ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.». 
Κατά την διάρκεια αυτών των συναντήσεων τονίστηκε η βούληση και αποφασιστικότητα του Υπουργείου για την αποπεράτωση του φράγματος, εξασφαλίζοντας την συγχρηματοδότησή του και ζητήθηκε να καταβληθεί εκ μέρους της αναδόχου κοινοπραξίας κάθε δυνατή προσπάθεια για την επανεκκίνηση των εργασιών με στόχο την ολοκλήρωσή τους. 
Έπειτα από αίτημα του νομίμου εκπροσώπου της Κοινοπραξίας, κ. Μαρούλη δόθηκε χρονικό περιθώριο ενάμιση μήνα προκειμένου να επιτευχθεί η επανεκκίνηση των εργασιών και η τακτοποίηση των όποιων εκκρεμοτήτων. Τονίστηκε ιδιαίτερα, από πλευράς μου, πως σε άλλη περίπτωση θα κινηθούν εκ μέρους των υπηρεσιών οι νόμιμες διαδικασίες για την έκπτωση της αναδόχου, την εκκαθάριση της εργολαβίας και την δρομολόγηση της ολοκλήρωσης του έργου δια των σχετικών νομικών προβλέψεων. Πισωγύρισμα σε αυτό δεν θα υπάρξει. Τα χρονικά περιθώρια εξαντλήθηκαν.

Κυρία Σουκαρά,

Στο παρελθόν έχουν κοπεί αρκετές κορδέλες για το Φράγμα του Ασωπού. Δεν θα κάνουμε το ίδιο. Έχω ενημερώσει και με προηγούμενες δηλώσεις μου για την πορεία του έργου και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ολοκλήρωσή του. Εξαντλούμε κάθε δυνατότητα, τακτοποιούμε εκκρεμότητες αθόρυβα, με γνώμονα την ανάγκη του τόπου για την ολοκλήρωσή του.  Περισσότερα λόγια και κορδέλες, ίσως στο τέλος.
Με εκτίμηση,
Χ. Κασίμης