26 Μαΐ 2016

Το Μνημόνιο ήταν "συμπληρωματικό" και όχι "συμπληρώμενο"


Από Βασίλη Πολυχρόνη          

Στην 1η φωτογραφία η ανακοίνωση του ελληνικού γραφείου της Ε.Ε. όπου αναφέρεται η φράση "συμπληρωματικό μνημόνιο":στη 2η φωτογραφία η διορθωμένη ανακοίνωση, όπου το "συμπληρωματικό" αντικαταστάθηκε από το "συμπληρωμένο": 


και τέλος στην 3η φωτογραφία το αυθεντικό κείμενο στα αγγλικά, όπου ρητά αναφέρεται ο όρος "supplemental". Από τα πολύ λίγα αγγλικά που ξέρω και με τη βοήθεια φίλου καθηγητή αγγλικών βεβαιώθηκα, πως supplemental σημαίνει...συμπληρωματικό!


Πόσο πάει σήμερα...ο σανός???Πηγή: anemosantistasis.blogspot.com