1 Δεκ 2015

Κρυφές περικοπές στο νέο μισθολόγιο του Δημοσίου


Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχει τεθεί εκ νέου το ζήτημα των μισθών στο Δημόσιο καθώς η θεσμοθέτηση νέου Μισθολογίου αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Το κουαρτέτο των δανειστών σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών....
 
 έχει ζητήσει την μείωση των βασικών μισθών στα επίπεδα του ιδιωτικού τομέα αλλά η κυβέρνηση εκφράζει διαφωνίες υποστηρίζοντας ότι οι μισθοί στο δημόσιο έχουν μειωθεί κατά 40% από το 2010. Το υπουργείο Οικονομικών έχει ολοκληρώσει τον βασικό σκελετό της ελληνικής πρότασης για το νέο μισθολόγιο η οποία προβλέπει:

Την διατήρηση του συνολικού μισθολογικού κόστους στα σημερινά επίπεδα όπως προβλέπει το Μνημόνιο υπολογίζοντας τις δαπάνες για μισθοδοσία στα 11,7 δις. ευρώ. Παράλληλα προτείνει την ανακατομή ποσών και την ορθολογικοποίηση των αποδοχών προκειμένου αν αμείβονται το ίδιο υπάλληλοι με τα ίδια προσόντα και την ίδια οικογενειακή κατάσταση.

· Την αποσύνδεση του Μισθολογίου από το βαθμολόγιο. Το υπουργείο Οικονομικών προτείνει το ξεπάγωμα της βαθμολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων που όμως δεν θα αποφέρει αυξήσεις στους μισθούς αλλά θα δίνει την δυνατότητα στους εργαζόμενους να διεκδικούν θέσεις ευθύνης όταν θα ξεκινήσει η επιλογή προϊσταμένων.

· Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει την διαμόρφωση των βασικών μισθών με βάση την κατάταξη σε 19 μισθολογικά κλιμάκια για όσους έχουν πανεπιστημιακές σπουδές τα οποία θα αποδίδονται ανά διετία και σε 14 μισθολογικά κλιμάκια για τους ΔΕ και ΥΕ που θα αποδίδονται ανά τριετία προκειμένου να αυξηθεί η ψαλίδα μεταξύ προσοντούχων και μη υπάλληλων.

Οι υπάλληλοι θα επανακαταταγούν στα νέα μισθολογικά κλιμάκια στα οποία επέρχεται μείωση των ονομαστικών μισθών – σε σχέση με τις σημερινές αποδοχές- για το 50-60% των δημοσίων υπαλλήλων. Όμως σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ελληνικής κυβέρνησης δεν θα επιβληθούν μειώσεις καθώς το επιπλέον ποσό θα διατηρείται ως προσωπική διαφορά και θα απομειώνεται σε βάθος χρόνου διατηρώντας παγωμένες τις αποδοχές των περισσοτέρων δημοσίων υπαλλήλων για τα επόμενα 3-7 χρόνια. Για παράδειγμα ένας υπάλληλος Τεχνολογικής εκπαίδευσης με 24 χρόνια προϋπηρεσίας λαμβάνει σήμερα βασικό μισθό 1.590 ευρώ μικτά. Με το νέο θα καταταγεί στο 11ο Μισθολογικό Κλιμάκιο και θα έχει ονομαστικό βασικό μισθό 1.435 ευρώ. Η διαφορά των 155 ευρώ θα διατηρηθεί ως προσωπική διαφορά χωρίς να μειωθούν οι αποδοχές του υπαλλήλου.Το συγκεκριμένο ποσό των 155 ευρώ θα συμψηφίζεται τα επόμενα χρόνια με τις μισθολογικές ωριμάνσεις οπότε ο υπάλληλος δεν θα λάβει αύξηση στον μισθό του για τα επόμενα 6 χρόνια οπότε θα έχει ...εξαφανιστεί η προσωπική διαφορά. Στην συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται περισσότεροι από 350.000 υπάλληλοι όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών

· Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι με αυτήν την διαδικασία να ξεπαγώσει την μισθολογική στασιμότητα που έχει τεθεί το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων από το 2010 με στόχο να δοθούν οι μισθολογικές ωριμάνσεις το 2016 οι οποίες θα κινηθούν στα 45 ευρώ κατά μέσο όρο ανά υπάλληλο. Στο υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζονται διάφορα σενάρια σχετικά με το ποσό της αύξησης που θα αποδίδεται ανά μισθολογικό κλιμάκιο χωρίς να μειωθούν οι εισαγωγικοί μισθοί.

·  Κερδισμένοι θα είναι οι υπάλληλοι που έχουν μέχρι και δέκα χρόνια προϋπηρεσία οι οποίοι αναμένεται να λάβουν μικρές αυξήσεις της τάξης των 20-50 ευρώ καθώς θα ξεπαγώσουν οι μισθολογικές αυξήσεις που ήταν στάσιμες από το 2010. Συγκεκριμένα ένας υπάλληλος βαθμού Ε που ήταν στο τρίτο και τελευταίο μισθολογικό κλιμάκιο παρέμενε σταθερός σε αυτόν τον βαθμό αφού το πάγωμα της βαθμολογικής εξέλιξης έχει δημιουργήσει μία στασιμότητα για όλους τους υπαλλήλους. Με το νέο σύστημα της αποσύνδεσης των βαθμών από το μισθολόγιο, οι υπάλληλοι θα μπορούν να …βαδίζουν πάνω στην «σκάλα» των μισθολογικών κλιμακίων στον βαθμό που ξεπαγώσουν οι μισθολογικές ωριμάνσεις. Για παράδειγμα υπάλληλος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που το 2012 σταμάτησε στο τελευταίο κλιμάκιο του βαθμού Ε με 8 χρόνια προϋπηρεσία λαμβάνει βασικό μισθό 1.187 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο θα καταταγεί στο 5ο μισθολογικό κλιμάκιο και θα λάβει βασικό μισθό 1.202 ευρώ και αύξηση 15 ευρώ.

· Παράλληλα προβλέπεται η αύξηση των επιδομάτων θέσης ευθύνης κατά 50-100 ευρώ καθώς σήμερα υπολογίζονται σε 950 ευρώ για γενικό διευθυντή, 450 για διευθυντή και 250 ευρώ για προϊστάμενο.

·  Στα ειδικά μισθολόγια θα υπάρξει παρέμβαση στα μέσα του 2016 όπου αναμένεται να περικοπούν οι αποδοχές των περίπου 300.000 εργαζομένων κατά 5-10% στον βαθμό που το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει την ενσωμάτωση των ειδικών επιδομάτων στον Μισθό και την διατήρηση μόνο των τεσσάρων επιδομάτων που υφίστανται και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.